Menu
 • Tăng vốn bằng việc kết nạp thêm thành viên trong công ty TNHH

 • Tăng vốn bằng việc kết nạp thêm thành viên trong công ty TNHH?

 • Thursday, 06 February 2014, 03:08:38 PM
 • Câu hỏi:

  Cty TNHH 2 thành viên đăng ký thành lập mới và cam kết góp đủ vốn trong thời hạn 10 tháng từ ngày được cấp giấy phép.

  Tuy nhiên, sau 1 tháng từ ngày được cấp giấy, hội đồng thành viên quyết định tăng vốn bằng việc kết nạp thêm thành viên mới (thành viên thứ 3), xin hỏi thành viên thứ 3 có được phép cam kết góp đủ vốn vào cùng thời điểm cam kết góp đủ vốn như 2 thành viên sáng lập (tức sau 10 tháng từ ngày được cấp phép), hay phải góp đủ 100% số vốn tăng thêm ngay tại thời điểm đăng ký (lưu ý việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn được thực hiện 1 tháng sau ngày cấp phép)?

  Nếu thành viên thứ 3 bị buộc phải góp đủ 100% vốn ngay tại thời điểm tham gia cty trong khi 2 thành viên sáng lập chưa góp đủ vốn thì việc thiếu công bằng với thành viên thứ 3 này được xử lý thế nào và văn bản luật nào qui định điều này ?

   Trả lời:

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi. Do đó doanh nghiệp chỉ tăng vốn khi các thành viên đã góp đủ vốn vào công ty.

  thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tham khảo tại đây

hanu

vinaphone

toyota

viettel

honda

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®