Menu
 • Năm 2015-2016: Xem xét thông qua Luật Biểu tình

 • Thời gian tới cũng sẽ xem xét xây dựng và thông qua các luật quan trọng như Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu ý dân, Luật về hội… Sáng 8-1, tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp (HP, có hiệu lực từ 1-1-2014) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tích cực triển khai thi hành HP dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất để HP sớm đi vào cuộc sống. 

 • Saturday, 11 January 2014, 10:32:40 AM
 • Thể hiện sự đổi mới toàn diện
  Theo Chủ tịch QH, những quy định của HP thể hiện sâu sắc chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị. Đồng thời, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta; thể hiện bao quát, toàn diện hơn về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  Đề cập về Điều 4 HP, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho hay HP đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. “Sự bổ sung này thể hiện bản chất tiên phong, cách mạng, quy định rõ trách nhiệm chính trị - pháp lý của Đảng đối với Nhân dân và chính vì vậy, Nhân dân ta mới giao trọng trách cho Đảng là lãnh đạo Nhà nước và xã hội” - ông Lưu nhấn mạnh.
  Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, sau khi HP được QH thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành HP, bảo đảm cho từng nội dung của HP thực sự đi vào đời sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị. “Các cấp, các ngành cần khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung HP, giá trị khoa học và thực tiễn của HP đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về HP, ý thức chấp hành và bảo vệ HP, bảo đảm cho HP được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội” - ông Hùng nhấn mạnh.
  Bãi bỏ các quy định trái Hiến pháp
  Để bảo đảm hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với HP, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho hay phải tập trung rà soát, nếu quy định nào trái HP thì phải dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản mới thay thế ngay. Cùng với đó, cần tập trung ưu tiên sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…
  Theo lộ trình dự kiến, trong giai đoạn 2014-2015 sẽ tập trung sửa đổi các luật như Luật Tổ chức QH, Luật Chủ tịch nước, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự… Năm 2015-2016, tập trung sửa đổi, hoàn thiện các luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như Luật về hội, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Biểu tình, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí… 

  Theo Báo Điện tử Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
  Thành Văn

hanu

vinaphone

toyota

viettel

honda

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®