Menu
 • Chuyển đổi doanh nghiệp

 •  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp

 • Friday, 16 November 2018, 10:08:31 AM
 • Đổi khác mô hình đơn vị là một hình thức đơn vị lại cơ cấu công ty sao cho phù hợp với quy mô và xu hướng nâng tầm phát triển của công ty đó. Trong tình huống công ty không còn đủ số lượng thành viên ít nhất theo pháp luật của pháp lý thì buộc họ phải triển khai đổi khác mô hình công ty khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. lúc này, giấy tờ thủ tục tương quan tới biến hóa loại hình công ty tư vấn du học được kiểm soát và điều chỉnh bởi Luật đơn vị 2014.

  Những hình thức chuyển đổi doanh nghiệp:

  Biến đổi từ công ty TNHH Một Thành Viên sang trung tâm tư vấn du học TNHH từ hai thành viên trở lên (trường hợp chủ sở hữu trung tâm tư vấn du học TNHH Một Thành Viên chuyển nhượng một phần nguồn vốn điều lệ cho 1 hoặc một phần nhỏ cá thể khác) và trái lại
  biến hóa từ công ty CP sang công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV
  thay đổi từ doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn sang tổ chức CP và trái lại

  Trường hợp chuyển đổi đơn vị cổ phần chiến thắng ty TNHH một thành viên:

  Một cổ đông hoặc cá thể nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần , phần vốn góp tương ứng của cả các cổ đông, cá thể còn sót lại
  Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận đầu tư bằng đồng loạt cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn sót lại
  Một người Chưa hẳn là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng ủy quyền hoặc nhận đầu tư bằng toàn bộ số CP hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc cá thể của công ty du học

  Tình huống chuyển từ công ty tư vấn du học TNHH sang tổ chức cổ phần:

  Đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. trường hợp công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn có ít hơn ba cá thể, thì việc thêm thành viên mới rất có thể triển khai cùng theo đó với việc đổi khác trung tâm tư vấn du học. cá thể mới có thể là kẻ nhận ủy quyền một phần nguồn vốn góp của cá thể hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty du học.

  Đổi khác trung tâm tư vấn du học tư nhân sang công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
  biến đổi từ tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên là công ty triển khai sang đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên là cá nhân (trong tình huống doanh nghiệp chuyển đồng loạt vốn điều lệ cho một cá nhân khác)

  Từ những trường hợp trên hoàn toàn có thể rút ra là:

  Công ty du học tư nhân chưa được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn triển khai việc biến hóa này thì phải tuân theo chu trình từ công ty tư vấn du học tư nhân => doanh nghiệp TNHH => công ty tư vấn du học cổ phần .
  không còn luật pháp về công ty du học cổ phần và công ty tư vấn du học TNHH chuyển đổi thành tổ chức tư nhân, vì thế việc đổi khác này không thể tiến hành được
  trung tâm tư vấn du học có từ dưới 2 cá thể thì không còn đổi khác chiến thắng ty cổ phần
  công ty tư vấn du học muốn chuyển qua mô hình khác phải chứng tỏ đáp ứng đầy đủ điều kiện của loại hình đó do pháp lý điều khoản

  Trình tự tiến hành: Theo pháp luật của Luật trung tâm tư vấn du học thì khi thay đổi mô hình các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ biến đổi loại hình tổ chức và tiến hành các thủ tục đăng ký biến hóa tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở chiến lược đầu tư tỉnh, khu phố nơi công ty du học đặt Trụ sở. cùng theo đó doanh nghiệp chuyển đổi con dấu doanh nghiệp và Mã số thuế của công ty du học .

  Hồ sơ biến đổi loại hình công ty du học cần có các văn bản sau đây:

  Giấy đề xuất đăng ký đơn vị (theo mẫu)
  quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về sự việc chuyển đổi của:

  Chủ nắm giữ công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
  hội đồng thành viên của doanh nghiệp (đối với công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên)
  Đại công hội cổ đông (đối với công ty du học cổ phần)

  Điều lệ công ty du học (đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và tổ chức cổ phần)
  danh sách thành viên (đối với đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên và công ty du học cổ phần)
  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận góp vốn đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
  giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp lý của người đầu tư mới: Giấy minh chứng nhân dân, hộ chiếu hoặc sách vở xác nhận cá thể khác còn hiệu lực
  đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì nên cần có: Bản sao hợp lệ đưa ra quyết định thành lập; Giấy chứng nhận ĐK Marketing Thương mại hoặc giấy tờ tương đương khác;
  so với nhà đầu tư nước ngoài thì các sách vở và giấy tờ cá thể cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự
  Kèm theo những giấy tờ:
  tình huống thay đổi từ trung tâm tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên sang doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên:

  Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền (kèm theo các sách vở và giấy tờ chứng minh) hoặc sách vở xác thực việc Tặng , cho 1 phần quyền sở hữu của doanh nghiệp so với tình huống chủ nắm giữ chuyển nhượng , tặng cho một trong những phần quyền nắm giữ công ty tư vấn du học cho một hoặc 1 số cá nhân khác.
  ra quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về sự kêu gọi thêm vốn góp nếu chủ nắm giữ huy động thêm vốn góp xuất phát điểm từ một hoặc một số cá nhân khác

  Tình huống thay đổi từ trung tâm tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên sang trung tâm tư vấn du học TNHH một thành viên:

  HĐ chuyển nhượng phần vốn góp & các giấy tờ chứng tỏ

  tình huống chuyển từ công ty cổ phần sang công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn & ngược lại:

  HĐ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp và các sách vở và giấy tờ minh chứng hoặc thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư

  Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc

   

hanu

vinaphone

toyota

viettel

honda

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®