Menu
 • Bảng Giá đất huyện Mỹ Đức năm 2015

 • Bảng Giá đất huyện Mỹ Đức năm 2015

 • Monday, 09 November 2015, 07:54:02 AM
 • Bảng Giá đất huyện Mỹ Đức năm 2015

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Quyết định số 51/2012/QĐ-UB ngày 28/12/2012 và Quyết định số 32/2013/QĐ-UB và bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND.

   

  Xem thêm thông tin tại link: Bảng giá đất Hà Nội

  Quý khách hàng có thể tìm hiểu rõ hơn bảng giá đất huyện Mỹ Đức năm 2015 khi chúng tôi cập nhật.

   Chính phủ ngày 18-11 ban hành Nghị định quy định khung giá đất đối với từng loại đất, từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực từ 29-12-2014.

   Theo Nghị định, đất ở tại các đô thị có giá tối thiểu là 40.000 đồng/m2 áp dụng với đô thị loại V vùng Bắc Trung Bộ. Mức giá tối đa cao nhất đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.
   

  Đối với khung giá đất thương mại, dịch vụ tại các đô thị, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ đều có khung giá đất từ 120.000 - 129,6 triệu đồng/m2 tùy loại đô thị.

  Khung giá đất ở tại nông thôn được chia theo từng vùng kinh tế, từng loại xã.

  Trong đó, thấp nhất là xã miền núi vùng Tây Nguyên với giá tối thiểu là 15.000 đồng/m2; cao nhất là xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng với giá tối đa 29 triệu đồng/m2.

  Theo khung giá đất ở tại nông thôn, xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giá đất tối thiểu là 40.000 đồng/m2, tối đa là 15 triệu đồng/m2. Các xã đồng bằng vùng Đông Nam Bộ có giá đất tối thiểu 60.000 đồng/m2, tối đa là 18 triệu đồng/m2.

  Các xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng có giá tối thiểu 100.000 đồng/m2, tối đa là 29 triệu đồng/m2.

  Trong khi đó, xã đồng bằng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có giá đất tối thiểu 50.000 đồng/m2 và tối đa là 8,5 triệu/m2; riêng xã miền núi của vùng này có giá đất tối thiểu là 25.000 đồng/m2, tối đa là 9,5 triệu/m2…

  Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất.

  Trung tâm tư vấn pháp luật - Văn phòng luật sư Hòa Bình (HBLaw) sẽ cập nhập thông tin bảng giá đất trong thời gian sớm nhất.

  (Quý khách hàng cần tư vấn các thủ tục mua bán, sang nhượng , tăng cho nhà đất có thể liên hệ với luật sư - Hot line: 0936 171 023 )

hanu

vinaphone

toyota

viettel

honda

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®