• Home

   » 

  Biểu mẫu

   » 

  Mẫu quy trình bảo đảm an toàn giao thông

  • Mẫu quy trình bảo đảm an toàn giao thông

  • Luật Hòa Bình -  HBLAWS giới thiệu và cung cấp Mẫu quy trình bảo đảm an toàn giao thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

    

  • Sunday, 11 December 2016, 11:13:51 PM
  • PHỤ LỤC 8b

   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   QUY TRÌNH BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG

   Bước

   Nội dung

   Tổ chức, cá nhân thực hiện

   Thời điểm thực hiện

   1

   - Tập hợp, phân tích các dữ liệu về hoạt động của từng phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển của lần gần nhất thông qua thiết bị giám sát hành trình (đối với các phương tiện lắp đặt thiết bị GSHT) và qua các biện pháp quản lý khác của đơn vị, từ đó đánh giá ưu, nhược điểm của lái xe trong lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển gần nhất.

   - Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, phản ánh của lái xe về các vấn đề liên quan đến ATGT.

   Bộ phận quản lý các điều kiện về ATGT (đối với các đơn vị VT bắt buộc phải có) hoặc cán bộ được phân công theo dõi ATGT tại các đơn vị VT khác.

   (Sau đây gọi là: Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT)

   Trước khi giao nhiệm vụ vận chuyển mới cho lái xe.

   - Tập hợp các yêu cầu vận chuyển của khách hàng, tìm hiểu và nắm bắt các điều kiện, đặc điểm về hàng hóa, hành khách, tuyến đường, thời tiết, thời gian vận chuyển…

   - Bố trí xe và lái xe thực hiện nhiệm vụ vận chuyển (đảm bảo thời gian làm việc của lái xe theo đúng quy định).

   Bộ phận kế hoạch, điều độ (hoặc cán bộ tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng)

   Trước khi giao nhiệm vụ vận chuyển mới cho lái xe

   2

   Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT và Bộ phận kế hoạch, điều độ (hoặc cán bộ tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng) chuyển các thông tin tại bước 1 cho cán bộ được lãnh đạo phân công trực tiếp giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe.

   Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT và Bộ phận kế hoạch, điều độ (hoặc cán bộ tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng)

   Trước khi giao nhiệm vụ vận chuyển mới cho lái xe.

   3

   Giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe:

   - Kiểm tra Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận kiểm định; đăng ký xe; Lệnh vận chuyển (đối với vận chuyển khách theo tuyến cố định, xe buýt).

   - Giao cho lái xe các giấy tờ phải mang theo khác như: Hợp đồng vận tải, giấy vận tải …

   - Thông báo cho lái xe những ưu, nhược điểm của lái xe trong lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển gần nhất.

   - Thông báo cho lái xe các yêu cầu vận chuyển của khách hàng, các điều kiện, đặc điểm về hàng hóa, hành khách, tuyến đường, thời tiết, thời gian vận chuyển …

   - Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe (nếu có thiết bị)

   - Ghi chép vào Sổ giao nhiệm vụ cho lái xe (theo mẫu số 1), lái xe ký xác nhận.

   Cán bộ được lãnh đạo phân công và lái xe

   Trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển

   4

   Kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện.

   - Xác nhận lái xe qua thiết bị GSHT (đối với xe có lắp đặt) và kiểm tra tình trạng sẵn sàng hoạt động của thiết bị GSHT.

   - Kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ, bình điện, các dây cu roa.

   - Kiểm tra hệ thống lái.

   - Kiểm tra các bánh xe (độ chặt của bu lông bánh xe, tình trạng và áp suất của lốp).

   - Khởi động phương tiện và kiểm tra hoạt động của gạt nước, còi và các loại đèn.

   - Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (thắng).

   - Ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu Kết quả kiểm tra ATKT (theo mẫu số 2), ký xác nhận và chuyển biểu mẫu cho cán bộ được lãnh đạo phân công.

   Lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển

   Sau khi được giao nhiệm vụ và trước khi cho xe khởi hành

   5

   Cán bộ thuộc bộ phận quản lý các điều kiện về ATGT tiếp nhận biểu Kết quả kiểm tra ATKT từ các lái xe và ký xác nhận.

   - Nếu tất cả các nội dung KT đều đạt yêu cầu, xe được phép thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.

   - Nếu có nội dung không đảm bảo yêu cầu, thì tùy theo mức độ sẽ cho sửa chữa, khắc phục ngay hoặc dừng xe đưa vào sửa chữa, đồng thời thông báo cho bộ phận điều độ bố trí xe khác thay thế.

   - Tập hợp, lưu trữ vào Hồ sơ theo dõi an toàn của từng phương tiện.

   Cán bộ thuộc bộ phận quản lý các điều kiện về ATGT (đối với các đơn vị có bộ phận ATGT) hoặc cán bộ được lãnh đạo phân công

   Trước khi xe khởi hành thực hiện nhiệm vụ vận chuyển

   6

   - Theo dõi quá trình hoạt động của phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển qua thiết bị GSHT, nhắc nhở lái xe khi phát hiện chạy quá tốc độ và các nguy cơ gây mất ATGT. (áp dụng cho các phương tiện có lắp đặt thiết bị GSHT).

   - Thống kê các lỗi vi phạm về tốc độ xe chạy, báo cáo Lãnh đạo đơn vị xử lý.

   - Tổng hợp các sự cố mất an toàn giao thông trong quá trình xe hoạt động kinh doanh vận tải trên đường. Đưa ra phương án xử lý khi xảy ra các sự cố gây mất an toàn giao thông.

   Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT

   Khi xe đang hoạt động trên đường.

   7

   - Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong quá trình điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa.

   - Báo cáo ngay thời gian, địa điểm và nguyên nhân khi xảy ra sự cố mất an toàn giao thông để đơn vị có biện pháp xử lý.

   Lái xe

   Khi xe đang hoạt động trên đường.

   8

   - Thống kê số vụ, nguyên nhân, mức độ TNGT đã xảy ra của từng lái xe (nếu có).

   - Xây dựng và thực hiện phương án xử lý khi xảy ra sự cố gây mất an toàn giao thông trong quá trình kinh doanh vận tải.

   - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các tai nạn giao thông xảy ra trong quá trình kinh doanh vận tải.

   Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT

   Theo tháng, quý, năm

   9

   - Thống kê quãng đường đã thực hiện được;

   - Trên cơ sở thống kê quãng đường xe đã thực hiện, căn cứ vào chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để thực hiện bảo dưỡng phương tiện theo đúng kỳ cấp.

   - Thống kê và theo dõi kết quả bảo dưỡng, sửa chữa của từng phương tiện

   Bộ phận (cán bộ) quản lý các điều kiện về ATGT

   Sau khi kết thúc hành trình

    

   MẪU SỐ 1

   Đơn vị vận tải:……………..

   SỔ GIAO NHIỆM VỤ VẬN CHUYỂN CHO LÁI XE
   Năm 201….

   TT

   Ngày tháng

   Họ tên lái xe

   Biển số xe

   GPLX hợp lệ

   Chứng nhận kiểm định ATKT

   Giấy tờ giao thêm cho lái xe (Lệnh VC, HĐ, Giấy v/c)

   Đã thông báo cho lái xe các vấn đề về ATGT

   Đã thông báo cho lái xe các yêu cầu vận chuyển

   Kết quả kiểm tra nồng độ cồn (nếu có)

   Người giao nhiệm vụ ký

   Lái xe ký

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   MẪU SỐ 2

   Đơn vị vận tải:……………..

   Ngày… tháng … năm 201….

   KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN
   TRƯỚC KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

   Họ và tên lái xe: ……………………… đã thực hiện việc kiểm tra ATKT của xe mang biển kiểm soát: …………

   TT

   Ngày kiểm tra
   Nội dung kiểm tra

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   …..

   …..

   28

   29

   30

   31

   Ghi chú

   1

   Nước làm mát

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2

   Dầu động cơ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   3

   Bình điện (Ắc quy)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   4

   Các dây cu roa

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5

   Độ chặt của bu lông các bánh xe

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   6

   Tình trạng và áp suất của lốp

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7

   Thiết bị GSHT

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8

   Gạt nước

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   9

   Còi

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   10

   Các loại đèn

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11

   Hệ thống lái

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   12

   Hệ thống phanh

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Lái xe ký tên

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Cán bộ tiếp nhận kết quả KT ký tên

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Hướng dẫn:  - Đạt yêu cầu kỹ thuật đánh dấu: O

     - Không đạt yêu cầu, nhưng có thể sửa chữa khắc phục ngay đánh dấu: Δ

     - Không đạt yêu cầu, phải dừng xe để sửa chữa, đánh dấu: X


   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com 

    

   Liên kết Xem thêm + trao đổi:

   Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

   Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

   Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

   Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

   Dịch vụ kế toán phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

   Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

   Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Tester1
   • Tester1:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Tester2
   • Tester2:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
   • 1
   • 1:
   •  
 • »Xem thêm